History of the Journal


MINERALOGIA POLONICA

Volume 19 No1 1988

Abstracts

Full text

Metamorphosed diabasic sill-sediment complex from Wojcieszów: mineralogical and geochemical evidence of Lower Paleozoic early-stage rifting in the Western Sudetes, SW Poland
RYSZARD KRYZA, ANDRZEJ MUSZYŃSKI
pp 3-18

Full text

Carbon and oxygen isotope evidence for the origin of vein dolomite from Gogołów-Jordanów serpentynite massif in Nasławice (SW Poland)
MARIUSZ O.JĘDRYSEK, STANISŁAW HAŁAS
pp 19-24

Full text

Tourmalines of the Strzegom granitoid massif
ADAM PIECZKA, JANUSZ KRACZKA
pp 25-39

Full text

Physico-chemical studies of the structure of fluor-hydroxy and hydroxy-aluminium polycations as complexes for cross-linking of smectites
JERZY FIJAŁ
pp 41-62

Full text

Sorption of NH3 and CO2 vapours on acid-activated homoionic forms of montmorillonite
MIECZYSŁAW ŻYŁA, ANDRZEJ KRZYŻANOWSKI
pp 59-73

Full text

Minerals of the weathering zone of Miedzianka polymetallic deposit, Rudawy Janowickie (Lower Silesia, Poland)
ADAM PIECZKA, JADWIGA PIECZONKA, ADAM PIESTRZYŃSKI
pp 75-98

Full text

Titanium andradite (schorlomite) in blast-furnace sinters
MARIA WYDERKO-DELEKTA, MACIEJ KOŁODZIEJCZYK
pp 99-112

Full text

Measurement of transmission of Chelsea filter
MARIA PŁASZYŃSKA
pp 113-115

Full text

Book reviews
pp 117-118

Full text

Świat minerałów i kamieni ozdobnych- Kamieni szlachetne i ozdobne Kanady
WILLOW WIGHT
pp 119-129

Full text

Świat minerałów i kamieni ozdobnych- Niektóre współczesne metody badań kamieni szlachetnych
MARIA PŁASZŃSKA
pp 131-136top